Chạy máy hay chạy ngoài trời tốt hơn

Chạy bộ trên máy đem lại sự thuận tiện trong mọi điều kiện thời tiết nhưng chạy bộ ngoài trời giúp cải thiện tâm trạng và bảo dưỡng xương khớp tốt hơn.